Phần Mềm Bán Hàng: Nhập Hàng – Xuất Hàng – Tồn Kho

1,300,000 

Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng: Nhập Hàng – Xuất Hàng – Tồn Kho

Bán hàng và quản lý kho hàng là hoạt động diễn ra thường ngày đối với các doanh nghiệp. Với số liệu lớn nhập xuất hàng ngày đã tiêu tốn của các doanh nghiệp không ít thời gian, công sức mà đôi khi còn sai sót. Trước tình hình đó chúng tôi đã phát triển phần mềm bán hàng kết hợp quản lý kho để giúp các doanh nghiệp quản lý và theo dõi chặt chẽ các hoạt động kinh doanh mua bán của họ, tiết kiệm thời gian, công sức và mang lại hiệu quả cao trong công việc.

Phần mềm Quản lý Kho – Bán hàng của chúng tôi cung cấp một cách quản lý đơn giản nhất về hàng hóa, nhập xuất kho, mua bán hàng… Phần mềm được xây dựng trên nền tảng .Net và SQL Server, có thể triển khai hoạt động tốt trên môi trường kết nối các điểm bán hàng, kho hay văn phòng quản lý.